Armitage
David  b. 22 Jan 1853
Elizabeth  b. 13 Jul 1845, d. 1846
George  b. 27 Apr 1806
Hannah  b. 8 Aug 1813
Jane  b. 9 Apr 1854
John  b. 26 Dec 1802
Joseph  b. c 1816, d. 14 Sep 1862
Joseph  b. 28 Dec 1856
Mary  b. 5 Jun 1808
Mary Bannatyne  b. 1849, d. 30 Aug 1926
Samuel  b. 7 Mar 1819
Sarah  b. 23 Dec 1810
Sarah  b. c 1847
William  b. b 1782, d. b 1849
William  b. 25 Sep 1825
William  b. 7 May 1851